Защо Multispace?

Свобода на избор за служителите

Знаем, че хората разгърщат потенциала си и работят продуктивно само ако се чувстват добре. Знаем също, че личният живот е винаги на първо място. Multispace премахва границата между офиса и вкъщи, за да предостави на всеки служител свободата да открие най-приятната за него работна среда и да постигне баланс между задълженията и свободното си време.

Повишена ефективност и гъвкавост за организациите

Разработихме Multispace с убеждението, че днес гъвкавостта на компаниите стои в основата на техния успех. Социалната придобивка има за цел да помогне на бизнес организациите да осигурят работна среда, адаптирана спрямо индивидуалните предпочитания на всеки служител. Ето защо се погрижихме за събирането на различни офис пространства, оставихме на вас избора на план за всеки служител и позволихме на екипа ви да открие мястото, на което работи най-ефективно.

Оптимален баланс

Свободен избор на работно място

Възможности за социализация

Лесно управление за всички страни

Разнообразие от работни локации

Комфорт и удобства

Оптимален баланс

Работа отвсякъде

Опцията работа отвсякъде осигурява достъп на служителите до всички работни локации в платформата на Multispace и предоставя на организациите възможност да оптимизират работните си процеси.

Дистрибутиран офис

Изберете няколко работни локации, които да се превърнат в дистрибутирани офис пространства на вашата организация, и позволте на служителите си да работят от мястото, което е най-удобно и приятно за тях.